susannelarsson.nu

sus.larsson@telia.com

Handledning och fortbildning i  vård, omsorg och skola

Med pedagogisk och psykosocial inriktning - Utveckling och avlastning

För medarbetare och chefer

Enskilt eller i grupp

Susanne Larsson
Filosofie doktor i socialt arbete. Utbildad handledare och fortbildare sedan 1999. Tar uppdrag handlednings- och fortbildningsuppdrag inom inom LSS-området men även äldreomsorg, socialpsykiatri, skola/vuxenutbildning. 
Författare till avhandling om förutsättningar för självbestämmande för personer med intellektuell funktionsnedsättning (http://www.diva-portal), flertalet böcker och ett par fou-rapporter för LSS-området. Har även skrivit manus till och varit med och producerat fortbildningsfilm för LSS-området (www.komlitt.se och f.d. fou-sodertorn.se).

Även författare till barn- och ungdomsböcker i hästmiljö (Kikkuli Förlag) och på väg att utbilda mig inom HUI, Hästunderstödda Insatser inom vilket jag även avser att forska vidare.

Superscript

Kunskap och känsla 

Jag utgår ifrån både teori och det som kan kännas i arbete med människor i behov av stöd och erbjuder handledning och fortbildning med pedagogisk och psykosocial inriktning.
Det arbete vi gör tillsammans i har som mål att utveckla verksamheten och att förstå och visa hänsyn till yrkets karaktär. Som mål och strävan ses att både den som utför stöd i någon form och den som använder det i möjligaste mån ska förstå och kunna påverka sitt sammanhang. Det är en erkänd väg till hälsa och fungerande och präglar mitt sätt att arbeta.
  • Handledning

    Adekvat handledning ger dig och/eller personalgruppen chans att utvecklas och avlastas. Med ökad förståelse och medvetenhet kring sitt uppdrag samt kompetens att utföra det kan man lättare välja väg, hålla över tid och bidra till kvalitet och kontinuitet.  Hör av dig/er och beskriv vad ni behöver.

  • Fortbildning

    Jag har fortbildat inom framför allt LSS i många år och erbjuder skräddarsydda kurser med inriktning på; pedagogiskt arbets- och förhållningssätt, dokumentation och rapportering/lex Sarah (även ex. äldreomsorg), samverkan mellan verksamhet och anhöriga, balansgången kring begränsningsåtgärder och dokumentation och rapportering.


Superscript

Inte bara handledning och fortbildning i vård och omsorg

När tid finns skriver jag om annat, särskilt barn och unga och hästar och med tiden avser jag att arbeta med hästunderstödda insatser (i socialt arbete)

Hästar och djur i allmänhet har också en stor plats i min tillvaro. Jag står i startgroparna för att lära mig mer om framförallt hästens roll och potential i socialt arbete och hästens välfärd och siktar på att utvidga min verksamhet. Dels som utövare av HUI, dels som forskare med fokus på insatser av olika slag där man väljer att ta in djur och särskilt då hästar i aktiviteter och lärande.

När det gäller skrivandet har det än så länge blivit en novellsamling om unga och deras hästliv och en bok för de mindre barnen  med bilder av professionell fotograf plus noveller till tidningen Min Häst. Kika gärna på böckerna på Kikkuli Förlag eller hör av er till mig via mejlen. Glädjande nog har ridskolor börjat köpa in böckerna för att ge deltagare i olika aktiviteter som läger, tävlingar etc. En säljer dem i sin kafeteria.

Superscript

Hör gärna av dig och berätta hur du vill forma uppdrag för just dig eller din verksamhet 

Välkommen att mejla till sus.larsson@telia.com

eller ring 070 226 33 51. 

Innehar f-skatt. 
Namn E-post Meddelande Skicka in